Toodame

Olmereovee puhastamine

Septikuid kasutatakse mitmesugustes lokaalsetes kanalisatsioonisüsteemides osaliselt puhastatud, ilma hõljuvate osakesteta heitvee kogumiseks, setitamiseks ja järgnevaks väljaviimiseks lõplikuks puhastamiseks.

Heitvee majast välja viimiseks soovitatakse ühe perekonna kohta mahuga 2 m³ (kuni 4 inimest) või 3 m³ (4–7 inimest).

Kuivõrd puhastatud heitvee väljaviimine toimub vahetult pinnasesse, tuleb kohalikus omavalitsuses aegsasti välja uurida septiku paigaldamise võimalus. Juhul, kui septiku kasutamine ei ole võimalik, võime pakkuda Teile kanalisatsioonimahuteid või biopuhastussüsteeme Biopure.

Mugavus

Võimalus paigaldada aastaringselt. Väike kaal ja suurus. Autonoomsus.

Säästlikkus

Märkimisväärne vahendite- ja ajasääst võrreldes metallist ja betoonist mahutitega. Klaasplastist valmistatud toodete ekspluatatsiooniaeg – üle 30 aasta.

Tööpõhimõte

Aeglaselt voolav vesi vabaneb hõljuvatest osakestest ja läbides mahuti kambreid, filtreeritakse ja viiakse imb- või filterväljakule. Hõljuvad osakesed ja sade settivad septiku kambritesse, kus toimub anaeroobne ja mikrobioloogiline lagunemine.

Paigaldus

Septiku paigaldus teostatakse vastavalt horisontaalsete reservuaaride paigalduse juhendile, aga imbväljakute vastavalt imb- ja filtreerimisväljakute juhendile.

Teenuste kompleks

Pakume täielikku teenuste kompleksi — arvutused, projekteerimine, tootmine, komplekteerimine, kohale toimetamine, järelvalve, käivitus–häälestus ja hooldus. „Võtmed kätte“ lahendused.

Kas olete huvitatud või on küsimusi? Võtke ühendust!